تدوین ، فیلمبرداری و ساخت تیزر

تیم تولید محتوای افترپلاس

ایده پردازی
نوشتن پلن و برنامه کاری
آموزش آسان
تولید و تدوین

Academic programs

Exterior painting

History of art

Oil Painting